Je hebt geen andere optie nodig ~ Marcus Aurelius 📡

We zoeken altijd naar nieuwe opties en mogelijkheden in onze gedachtes. We zijn bang voor de meningen van een ander. Maar wat als we met die ander hierover spreken?

Lees verder